Projecte Fides

L'any 2018 va fer 10 que va començar el projecte FIDES al nostre Col·legi.  Va ser en una classe de tres anys, seguint les directrius  que ens orientaven des del Secretariat de Pares de l’Arquebisbat de València.  Començarem unint el projecte a l’Escola de Pares, amb un grup de famílies amb ganes de participar de la vida de l’escola i de la Parròquia.

Hui algunes d’aquestes famílies continuen acompanyant-nos en aquesta tasca. Hem anat canviant les activitats, hem passat de la representació del naixement de Jesús, a participar en la Catequesi, de ser voluntaris en Càritas….

Moltes de les famílies del col.legi col·laborem  amb la Parròquia, uns pertanyen a la Colla de portadors, altres som socis de la Confraria de la Mare de Déu de Vallivana, altres Amics del Corpus, socis de Càritas, també catequistes,  Scouts,…cadascú segons les seues possibilitats,

L’Escola té presencia en la Parròquia, som les Escoles Parroquials, Té presencia en el Consell Parroquial, El projecte FIDES  col.labora  amb Càritas en el projecte d’acollida a les famílies nouvingudes d’altres països, o el de Comerç  just, i en les campanyes que Càritas promou. Actualment  col.labora en un programa de recerca de feina.

Les famílies Fides ajuden amb diferents activitats a transmetre el nostre ideari, amb activitats amb l’alumnat, jocs de Pasqua, activitats  en els diferents temps litúrgics, acollida a les famílies en els primers dies de classe, i en les que l’escola ens demana.

Aquest curs hem posat en marxa activitats amb la participació de l’alumnat d’ESO, Comerç just, recollida de roba per a Càritas Interparroquial, que els mateixos han portat al Rober.

En les reunions d’entrega de notes, des de fa varios anys  son els membres de l’equip Fides  els que fan la primera part de les sessions.

Punts  forts:

  • Les persones que dediquen el seu temps desinteressadament en preparar i dur a terme les diferents activitats.
  • Les activitats amb Càritas.
  • Les xerrades amb Proyecto Hombre i les del Secretariat de pares.

Propostes de millora:

  • Fer grups que es dediquen a treballar en un aspecte en concret: Un grup de famílies que treballe Comerç just, altres feina, altres activitats de temps litúrgics, etc.
  • Implicar més l’alumnat d’ESO en activitats amb l’alumnat d’Infantil i Primària. (Començant  per activitats que ells mateixos trien.)
  • En les reunions de pares-mares, motivar les famílies a participar.
  • Implicar més al claustre.

Tots junts:  Família - Escola- Parròquia farem un món millor.