Política de Privacitat

La Política de Privacitat forma part de l’Avís Legal que regeix la Pàgina Web: www.santcristoformartir.com/ juntament amb la Normativa  d’Ús de Cookies.

La pàgina Web www.santcristoformartir.com/ és titularitat de Col·legi Sant Cristòfor Màrtir i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades Col·legi Sant Cristòfor Màrtir es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revise la mateixa cada vegada que accedisca a la Pàgina Web. En el cas que usuari s’haja registrat en la pàgina web i accedisca al seu compte o perfil, en accedir a aquesta, se l’informarà en el cas que hi haja hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seues dades personals.

Qui és el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

Les dades que es recullen o ens facilites voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja siga per la navegació en aquesta, així com tots aquells que ens pugues facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran recaptats i tractats pel Responsable del Fitxer, les dades del qual s’indiquen a continuació:

Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les teues dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quan, per què, qui, com, per a quin i durant quant temps tractem les teues dades personals?
 • Quan i per què?

Pots navegar per la majoria de les nostres pàgines web sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos aquesta informació és necessària per a proporcionar-te els serveis electrònics que ens sol·licites. Si necessitem recaptar dades personals per a prestar-te el servei, tractarem la informació segons la política exposada en aquest document i en les condicions específiques del concret servei de què es tracte (si n’hi haguera), que contenen declaracions específiques de privacitat sobre l’ús de les dades i t’informen de per què, per a quines, com, durant quant temps tractem les teues dades personals i quines mesures de seguretat implementem.

 • Qui recapta les teues dades?

La recollida i tractament de les dades de caràcter personal que ens pugues facilitar, es duen a terme pel nostre centre docent o, si escau, els seus encarregats del tractament. En relació a aquest últim cas, aquests encarregats són tercers als quals s’exigeix per contracte que la seua activitat respecte la legalitat i implementen les mesures de seguretat adequades per a protegir aquestes dades.

 • Per a què?

Les dades personals que et sol·licitem, o que ens facilites en raó de la teua navegació, ens serveixen per a gestionar, prestar i millorar els serveis que ens has sol·licitat. Per exemple, tractarem dades personals teues per a poder gestionar les consultes que ens envies, per a poder gestionar la teua participació en processos de selecció de personal, per a enviar-te comunicacions electròniques en el cas que així ens el sol·licitares, i/o per a la confecció d’estadístiques. En aquest sentit, et sol·licitem un correu electrònic quan uses els nostres formularis de contacte en la web. Només recollim les dades personals del remitent necessaris per a respondre’t. Quan et subscrius als nostres butlletins també et sol·licitem un correu electrònic per a poder prestar-te el servei, en qualsevol cas pots gestionar la teua baixa del servei quan ho desitges i posem mitjans a la teua disposició per a fer-ho.

 • Com tractem les teues dades?

Recollim exclusivament la informació personal en la mesura necessària per a aconseguir un propòsit específic. La informació no s’utilitzarà per a una finalitat incompatible amb la descrita. Solament revelem la informació a tercers si és necessària per al compliment de la finalitat del servei i únicament a les persones que han de conèixer-los. Tot això a fi de que es puga prestar el servei tractant les teues dades personals amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. En tot cas, el nostre centre docent adopta mesures de seguretat per a protegir les dades contra un possible abús o accés no autoritzat, alteració o pèrdua.

 • Quant temps guardem les teues dades?

Guardem les dades solament pel temps necessari per a complir la finalitat de la seua recollida o del seu processament posterior. El període de conservació de les dades dependrà del servei i en cada servei s’indicarà la duració del tractament de dades personals. Al final d’aquest document et facilitem una taula amb els períodes específics de conservació.

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?
 • Alumnes, pares, mares i tutors:

Tractem les teues dades personals amb la finalitat de (i) Gestionar l’escolarització de l’alumne/a; (ii) si escau, gestionar el cobrament de la donació voluntària; (iii) gestionar en cas de contractació o sol·licitud altres serveis complementaris i activitats extraescolars (menjador, orientació, activitats complementàries, idiomes, escola de música, etc). La sol·licitud d’aquests serveis requerirà l’emplenament del corresponent imprés on es facilitarà informació específica de protecció de dades sobre aqueixos tractaments i es demanaran els corresponents consentiments per al tractament d’aqueixes dades. (iv) Conéixer, si escau, dades de salut de l’alumne/al fet que permeten actuar amb promptitud i diligència (al·lèrgies, patologies cròniques, intolerància a determinats aliments, medicació crònica, intolerància a medicaments etc); (v) tractament d’imatges de l’alumne/a relacionades amb activitats escolars i extraescolars: anuari escolar, participació en activitats extraescolars, esportives, lúdiques i educatives; (vaig veure) finalitzada l’escolarització informar sobre activitats organitzades per a antics alumnes.

 • Proveïdors:

Tractem les seues dades personals amb la finalitat de (i) facturació i (ii) mantindre el contacte comercial. 

 • Contactes de la web o del correu electrònic:

Tractem les seues dades personals amb la finalitat de (i) contestar les seues consultes i sol·licituds;  (ii) gestionar el servei sol·licitat o tramitar la seua comanda; (iii) remetre-li informació comercial per mitjans electrònics que puguen resultar del seu interès, sempre que existisca autorització expressa; (iv) podrem elaborar un perfil comercial amb base en la informació que ens facilite amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

 • Contactes xarxes socials:

Tractem les seues dades personals amb la finalitat de (i) contestar les seues consultes i sol·licituds, (ii) gestionar el servei sol·licitat, contestar la seua sol·licitud o tramitar la seua demanat e (iii) interactuar amb tu i crear una comunitat de seguidors.

 • Demandants d’ocupació:

Tractem les seues dades personals amb la finalitat de (i) comptar amb tu en els processos de selecció de contractació, (ii) citar-li per a entrevistes de treball i avaluar la seua candidatura, (iii) comunicar el seu currículum a empreses del grup, col·laboradores o afins amb l’únic objectiu de fer-li partícip en els seus processos de selecció, sempre que ens hages donat el seu consentiment.

 • Participants en els nostres concursos:

Tractem les seues dades personals amb la finalitat de gestionar la seua participació en els concursos que organitzem així com publicitar els guanyadors del concurs i l’acte de lliurament de premis. La participants que resulten premiats podran ser fotografiats o gravades en vídeo i difoses en qualsevol dels mitjans, la nostra web o altres mitjans de comunicació. En conseqüència és possible que la imatge dels participants siga captada, gravada i/o reproduïda de manera accessòria a l’activitat principal.

 • Usuaris de la web:

Per navegar per la nostra web recopilem informació sobre  el seu navegador, el seu dispositiu i  les dades de l’ús que realitze de la nostra pàgina web així com qualsevol informació que ens proporcione en utilitzar la nostra web. De forma anonimitzada o agregada, podrem registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si).

La finalitat del tractament és (i) obtindre un coneixement pràctic sobre la manera en què els usuaris utilitzen la nostra pàgina web que ens permetran millorar-la; (ii) realitzar anàlisis estadístiques que ens ajuden a millorar la nostra estratègia comercial; (iii) realitzar analítiques de rendiment de la web i (iv) per seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes.

Les dades que obtenim no està relacionada amb un usuari concret i s’emmagatzemarà en les nostres bases de dades. Les dades anteriorment esmentades, així com les dades personals que si escau ens faciliten, s’emmagatzemen mitjançant cookies  que es recullen en un format pseudonimitzats i es troben subjectes a la presentació d’objeccions al tractament d’aquestes dades personals, com es detalla en la Política de Cookies.

Pot consultar la Política de Cookies en l’apartat corresponent.

La informació de la seua navegació pot emmagatzemar-se mitjançant Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que aquest recapta i tracta tal informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

De la mateixa manera, des de la nostra pàgina web es pot facilitar la utilitat de Google Maps, la qual podria tindre accés a la teua ubicació, en el cas que li ho permets, amb la finalitat de facilitar-te una major especificitat sobre la distància i/o camins a les nostres seus. Referent a això, ens remetem a la política de privacitat utilitzada per Google Maps, amb la finalitat de conèixer l’ús i tractament de tals dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’usuari, podrem accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’usuari en aquells casos en què la configuració de l’usuari a aquest efecte així ho permeta.

El Portal pot oferir funcionalitats per a compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions pot ser utilitzada per tercers usuaris d’aquestes. Les seues interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es facilite per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aqueix servei, sobre els quals no tenim cap control.

 • Vídeo-vigilància:

Les instal·lacions estan equipades amb sistemes de càmeres de vigilància amb la finalitat de controlar l’entrada i eixida en les instal·lacions, així com amb finalitats de seguretat d’aquestes.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
 • Alumnes, pares, mares i tutors:

La base legal per al tractament de les seues dades és (i) el compliment d’una obligació legal amb l’escolarització obligatòria conforme la normativa educativa; (ii) l’execució d’un contracte per a l’escolarització no obligatòria i serveis opcionals (gratuïts, subvencionats o de pagament) com són determinats serveis complementaris i activitats extraescolars. (iii) el seu consentiment que se li sol·licita per als altres tractaments de dades: orientació, organització d’activitats lúdiques, esportives i educatives, publicació d’imatges de l’alumne/a, tractament de dades de salut, informació sobre activitats organitzades per a antics alumnes i avisos a familiars i persones de contacte, cobrament de la donació voluntària.

 • Proveïdors:

La base legal per al tractament de les seues dades és (i) l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació de mesures precontractuals.

 • Contactes de la web o del correu electrònic:

La base legal per al tractament de les seues dades és (i) el consentiment de l’interessat.

En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud siga necessari emplenar un formulari i fer un «click» en el botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha sigut informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació que és necessari marcar per a accedir als serveis que s’ofereixen.

 • Contactes xarxes socials:

La base legal per al tractament de les seues dades és l’acceptació de la relació contractual amb el proveïdor de la xarxa social corresponent manifestada en donar-se d’alta en la seua aplicació i conforme a les seues polítiques de privacitat, que és externa a nosaltres.

 • Demandants d’ocupació:

La base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment inequívoc, en entregar-nos el seu CV i rebre i signar la informació relativa als tractaments que efectuarem.

 • Participants en els nostres concursos

La base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment en inscriure’s al concurs i  acceptar la política de privacitat i les bases del concurs. Les dades personals que es recapten no se cediran a tercers.

 • Usuaris de la web:

La base legal per al tractament de les dades és nostre (i) interès legítim a conèixer les maneres de navegació dels nostres usuaris per a adaptar-nos als seus interessos i millorar la nostra relació amb ells; així com (ii) el seu consentiment en navegar per la nostra web i acceptar els termes d’ús de les cookies.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Les seues dades no se cediran a tercers aliens al servei que prestem, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit.

També podran ser comunicats les seues dades als nostres proveïdors de serveis quan siga necessari per a l’execució del contracte. En aquests casos, l’encarregat de tractament s’ha compromès per contracte a emprar les dades només per a la fi que justifica el tractament i mantindre mesures de seguretat adequades.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Pot estar tranquil, hem adoptat mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat  en el tractament de les seues dades personals que realitzem, en concret aquelles que eviten la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de les seues dades, inclòs el dret a retirar el seu consentiment prestat, conforme es detalla a continuació:

Dret d’accés: Pots preguntar-nos si estem tractant les seues dades i de quina manera.

Dret de rectificació: Pots demanar-nos que actualitzem les teues dades personals si són incorrectes, i suprimir-los si així ho desitges.

Dret de limitació del tractament: En aquest cas únicament seran conservats per nosaltres per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: Després de la teua sol·licitud d’oposició al tractament, deixarem de tractar les dades en la forma que indiques, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagen de continuar tractant.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas que vulgues que les teues dades siguen tractades per una altra empresa, et facilitarem la portabilitat de les teues dades al nou responsable.

Dret de supressió: Pots sol·licitar que eliminem les teues dades quan ja no siguen necessaris per al tractament, retires el teu consentiment, siga un tractament il·lícit o hi haja una obligació legal de fer-lo. Analitzarem el supòsit i aplicarem la llei.

Si necessites més informació sobre quins drets tens reconeguts en la Llei i com exercir-los, et recomanem dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l’autoritat de control en matèria de protecció de dades.

En el cas que no t’hagem atés l’exercici dels seus drets pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Disposem de formularis per a l’exercici de drets que poden ser sol·licitats al correu electrònic citat més amunt; també pot utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o els de tercers. Aquests formularis hauran d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s’actua per mitjà de representant de la mateixa manera haurà d’anar acompanyat de còpia del seu DNI o amb signatura electrònica.

Els formularis hauran de ser presentats presencialment o remesos per correu postal o electrònic en les adreces que apareixen en l’apartat “Responsable”.

El termini màxim per a resoldre és el d’un mes a comptar des de la recepció de la seua sol·licitud.

Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades personals seran mantinguts mentre mantinga la vinculació amb nosaltres.

En finalitzar el mateix, les dades personals tractats en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos. En cas de no existir aqueix termini legal fins que l’interessat sol·licite la seua supressió o arrebossat el consentiment atorgat, o durant el termini que un jutge o tribunal els puga requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials.

En cada tractament o tipologia de dades, et facilitem un període específic, que pots consultar en la següent taula: