ABP: Aprenentatge Basat en Projectes

L'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP o PBL, Project-Based Learning) és un mètode de treball globalitzador que pretén tornar el protagonisme a l'alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge. Treballant en projectes l’alumnat apren a pensar per ell mateix, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts. Aquesta metodologia dóna l'oportunitat a l’alumnat d'escollir quins temes volen treballar i què els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells i elles.

Més informació clicant la imatge.