AMCO

El mètode Amco és una proposta educativa la qual una de les seues metes específiques és el domini de la llengua anglesa. A més, es basa en el desenvolupament de les intel·ligències múltiples, l’enfortiment de la intel·ligència emocional, la Teoria de la Veu Generadora, el pensament crític dels alumnes, l’aprenentatge cooperatiu, l’ús d’organitzadors gràfics i potenciant el treball per projectes.

Basant-nos en el mètode, utilitzem estratègies d’ensenyament per a atraure, mantenir i augmentar els interessos i aptituds dels alumnes, que han de desenvolupar-se com a persones qualificades per a afrontar els reptes de la nostra societat.

Per tant els objectius són:

– Despertar en els nostres alumnes l’interès per aprendre anglès.

-Desenvolupar les destreses bàsiques necessàries per a comunicar-se en anglès.

– Enriquir el vocabulari en la llengua anglesa a través d’una exposició integrada en el sistema.

– Proposar activitats creatives i lúdiques per a incentivar l’aprenentatge.

– Contribuir al desenvolupament integral dels xiquets.

– Atendre als diversos nivells d’aprenentatge, a través de les intel·ligències múltiples, que presenten els nostres alumnes.

– Fomentar actituds positives cap a altres cultures, les seues llengües, costums i parlants. També pots conèixer més en la pàgina web del projecte, clicant a la imatge.