educamos

logoeducamos.pngés una plataforma de gestió integral de els centres educatius. Permet la gestió eficient de tots els processos que tenen lloc en el dia a dia de l’escola, la comunicació oberta entre professors, alumnes i famílies que cohesiona la comunitat educativa i l’aprenentatge innovador i personalitzat gràcies a la utilització de múltiples continguts, suports i processos didàctics.

Posada en marxa en Espanya en l’any 2010, també està present en Argentina, Chile, Colombia y Méxic. Eduquem és un projecte que naix amb vocació d’ajudar als centres educatius a integrar les TIC i aconseguir l’excel·lència educativa. Per a aconseguir este objectiu, es recolza en una solució tecnològica dissenyada per a respondre de forma global i integradora a totes les necessitats d’un centre escolar. La implantació d’Educamos perseguix optimitzar i afavorir en els col·legis tots els processos que conduïxen a una gestió eficient, una comunicació enriquidora entre tots els membres de la comunitat educativa (professors, alumnes i pares) i un modelo d’aprenentatge personalitzat i innovador.