Educació Infantil

A l'etapa d'Educació Infantil treballem amb els següents projectes: