Treball per Racons

El treball per racons a l’aula és una forma d’organització que permet a l’alumnat el desenvolupament d’hàbits elementals de treball, l’establiment i compliment de normes i el desenvolupament de la seva autonomia. Aquest tipus de plantejament respon a la necessitat d’establir unes estratègies organitzatives, principalment a educació infantil, per tal de donar resposta a les diferències, interessos i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. Es tracta de posar a l’abast de l’infant elements de l’entorn que incentivin l’exploració sensorial i l’experimentació.

El treball per racons potencia la necessitat i ganes d’aprendre dels infants i d’adquirir coneixements nous, ja que desenvolupa l’esperit de recerca i d’investigació i afavoreix la utilització de diferents tècniques i estratègies d’aprenentatge a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats. Per altra banda, els ajuda a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar els seus avanços, a acceptar els errors i a continuar treballant i no rendir-se davant de les dificultats. Afavoreix l’autonomia, i l’ajuda a ser responsable amb el material i en el treball.