EntusiasMAT

EntusiasMAT és un projecte didàctic-pedagògic (de 3 a 12 anys) que permet treballar les matemàtiques com una cosa útil i pràctica, oferint al professorat múltiples metodologies i recursos. Amb EntusiasMAT s’aprèn jugant i la varietat d’activitats facilita que els alumnes estiguen constantment motivats, interessats i entusiasmats.Així s’aprofita molt més el temps i l’esforç, tant de l’alumne com del professor.

Però, com és açò possible? La majoria de conceptes es treballen ja en les edats més primerenques, cíclicament i ampliant-los amb situacions atractives i noves. Perquè amb EntusiasMAT tots els alumnes poden aprendre els diferents conceptes matemàtics adaptats a la seua edat, sempre a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació. L’objectiu és que els xiquets a poc a poc passen del pensament concret al pensament abstracte i d’aquesta manera s’afavoreix que tots visquen amb normalitat les experiències matemàtiques.

També pots conèixer més en la pàgina web del projecte, clicant a la imatge següent: