Caràcter propi

La nostra proposta educativa és integral, personalitzada i des de l’evangeli.

Els infants i els joves tenen la seua vida projectada cap al futur. Compartir la vida amb ells suposa un exercici continu de la virtut de l’esperança. Educar requereix tindre un sentit permanent d’obertura a l’altre, als temps nous, a les promeses d’una humanitat millor i també l’obertura a Déu, com a plenitud de l’home.

(Arquebisbe de València 15/06/03)